Marhajchi

poněkud sportovnější škola Taiji

logo

Veřejné kurzy

Veřejné kurzy jsou naší nosnou službou. Vyučujeme v nich Starou Yangovu sestavu Taijiquan, a to včetně jejích nutných dovednostních součástí, Taijiquan Qigong a Taijiquan San Shou. Pro detaily viz Výuka u nás.

Sestavu vyučujeme třemi odlišnými liniemi. První dvě linie jsou odlišné metodicky (obsah je shodný). První linie, kterou nazýváme Cestou Zeleného draka, je určena pro začátečníky. Druhá linie, Cesta Červeného draka, je pro znalce jiných sestav. Třetí linie, Cesta dračí mysli, je společnou, pro začátečníky i pokročilé, a věnuje se výše zmíněným nutným součástem sestavy.

Každý si může – a to podle toho, kde se nachází a kam se chce dostat – vybrat.

Za tím vším je legenda o dvou dracích. Ne každý však na legendy dá, někoho dokonce dráždí. Proto legendu schovávám. Zvídavé oči legendu, i co je za ní, odhalí.

Bylo nebylo, žili byli dva draci. Jeden byl zelený, druhý červený. Oba z celého srdce toužili, jak to znali ze starobylých dračích knih, vznést se ke hvězdám. Zatím se jim to však nijak nedařilo.

Tím nechci říci, že se nesnažili. Ba právě naopak. Pravidelně trénovali sílu, rychlost, vytrvalost a ohebnost, denně také meditovali, a vůbec dělali všechno možné, aby se jim to podařilo. Ten červený navíc ještě pravidelně cvičil Taijiquan sestavu, fyzickou demonstraci starobylého kosmologického procesu Taiji, při kterém se z ničeho rodí celý materiální vesmír.

Dělali to tak celá léta. Ale co naplat, mládí v tahu, spousta spotřebované energie, času, zaujetí, a přesto se ani jeden z nich nedokázal, jako to umí jejich okřídlení příbuzní, ani vznést. O opuštění atmosféry nemohlo být zatím ani řeči. Vypravili se tedy do světa s nadějí, že najdou někoho, kdo jim v tom poradí.

Při svém putování potkali mnoho bájných tvorů, a hodně se jich vyptávali. Dozvěděli se přitom mnoho užitečných všeobecných mouder, ale nic konkrétního, hmatatelného. Tak šli zase dál. A tak se to opakovalo den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem. A stále nic.

Není divu, že po roce putování začali naši dva draci projevovat známky deprese. Nadšení a zaujetí v nich začalo pohasínat a místo toho v nich nastupovala bezmocnost až beznaděj. Až jednoho dne…

Až jednoho dne došli k vysoké hradbě hor, která ohraničovala jejich dračí krajinu od okolního světa. Na úpatí vysoké hory spatřili malou chaloupku, na jejímž zápraží seděl stařec. Nijak zvláštní, úplně obyčejný. Rozhodli se, že jej požádají o přístřeší, aby si mohli před dalším putováním pár dnů odpočinout.

Stařec rád souhlasil. Těšilo jej, že bude mít v této poměrně pusté krajině nějakou společnost. Draky bohatě pohostil, a při tom se jich vyptával, co je vede k takovému dlouhému a náročnému putování.

Draci mu řekli co a jak: „Chceme vzlétnout ke hvězdám, ale ať děláme, co děláme, stále se nám to nedaří. A nikdo nám v tom neumí poradit.”

„To je zajímavé,” povídá stařec, „byly doby, kdy jste se vy draci proháněli po hvězdách docela běžně. A svým příběhem jste mi připomněli, že jsem tam draky opravdu už hodně dlouho neviděl. Řekněte mi, co děláte, abyste se tam dostali?”

A draci vyprávěli jak rozvíjejí svoji sílu, rychlost, vytrvalost a ohebnost, vyprávěli, jak meditují, a ten červený ještě navíc starci předvedl celou svoji sestavu Taijiquan.

Stařec se zamyslel. Pak povídá: „No, možná, že bych Vám mohl pomoci.”

Draci se zasmáli: „Ty, člověk? A ještě takový starý? Jak ty bys nám mohl pomoci?”

„Ano, jsem starý. A proto si pamatuji, co a jak dávní draci dělali.”

„A co to bylo?” začali se zajímat draci.

„Dělali vlastně totéž, co vy. Trénovali sílu, rychlost, vytrvalost a ohebnost a k tomu ještě meditovali. Navíc však dělali dvě věci”

„Jaké dvě věci, pověz nám jaké?” dychtivě vyzvídali draci.

„Tak za prvé cvičili sestavu Taijiquan,” odvětil stařec.

„Jsi snad slepý a hluchý, člověče!” rozkřikl se červený drak. „Cožpak jsi neslyšel, že tohle dělám taky? A copak jsi neviděl, že ji umím docela dobře?”

Stařec se usmál. A pak klidně povídá: „To, co cvičíš, Červený draku, není sestava pro zdravé a silné draky. Tu sestavu, kterou cvičíš, si docela nedávno vymysleli lidé pro své děti, lidi po nemoci a pro přestárlé. Snadno ji zacvičí skoro každý člověk. Vypadá sice hezky, ale není určena pro cestu draků ke hvězdám.”

Draci mlčeli. Ten zelený proto, že netušil, o čem je řeč, ten červený proto, že se začal trochu stydět. Protože však opravdu toužili dostat se ke hvězdám, osmělili se, a vyptávali se dál: „A co je ta další věc?”

„Ta další věci je vaše dračí mysl. Bez ní je ta sestava pouhým tělesným cvičením, která pro vás, zdatné draky, a pro vaši cestu ke hvězdám nemá žádný přínos. Nestanete se díky ní samotné ani silnější, ani rychlejší, ani vytrvalejší a konečně ani ohebnější. Zkrátka a dobře potřebujete do toho ještě naplno zapřáhnout svoji mysl.<\p>

„Myslíš tím snad, starče, naší dračí duši?“ zvědavě se zeptal červený drak. „To nás zajímá, my oba ji přikládáme pro cestu ke hvězdám velikou důležitost. Řekni nám o tom víc,“ požadoval.“

Stařec se mírně usmál, jakoby spíše pro sebe, pak zvážněl a odvětil: „Ne, tu duši, která je považována za věčnou, tu, která se sama bez těla může dostat kamkoliv se jí zachce, tak tu na mysli nemám. Každé malé dítě se může se svojí duší toulat po hvězdách, ale žádné se tam takhle se svým tělem nedostane. Duše je totiž od těla dost oddělená.“

Usrkl z šálku čaje, a pak pokračoval: „Když hovořím o mysli, tak hovořím o vaší vtělené mysli. Hovořím o té části vašeho vědomí, které je stále přítomno v těle, to, které se s vaším tělem společně utvářelo, to, které je s ním neoddělitelně neustále propojeno.“

„A co jako s tou myslí budeme dělat? To se budeme učit nějakým znalostem, trénovat paměť, nebo tak něco?“ vyzvídal červený drak dále. A k tomu dodal dost rozhodně: „Myslím, že nás draky pěkně podceňuješ. Naše paměť je legendární, a naše znalosti také.“

„Vaši paměť nezpochybňuji a vaše znalosti také ne,“ klidně odvětil stařec. „Otázkou, kterou řešit budeme, je míra spolupráce vaší mysli s vaším tělem. Potřebujete takovou mysl, která dodá vašim tělům energii, výbušnou rychlost a usměrněný výkon. Bez toho se ani neodlepíte od země. Takovou mysl pomáhají vybudovat další dvě sestavy, Taijiquan Qigong a Taijiquan San Shou. Zkrátka a dobře, abych to shrnul: Taijiquan sestava, pomocí níž se draci dostávali ke hvězdám, je sestavou trojjedinou. Zabývá se jednotou mysli a těla v pohybu.”<\p>

Draci mlčeli. Moc tomu totiž nerozuměli, takže nevěděli, co na to mají říci. Přesto se rozhodli, že to přeci jenom zkusí. Zůstali u starce a začali se učit.

Společně se pak zabývali uměním Taijiquan Qigong a San Shou, a každý zvlášť se učil po své vlastní cestě onu Starou sestavu Taijiquan. Protože Zelený drak Taijiquan vůbec neznal, bylo to pro něj dost obtížné a postupoval hodně pomalu. Červený drak toho již uměl docela dost, takže postupoval hodně rychle. Proto to pro něj bylo dost obtížné. Aby se postup učení nějak zviditelnil, dostávali draci od starce za každou dokončenou etapu výuky malý amulet v podobě hvězdy.

Ač byli draci na začátku ve svých dovednostech Taijiquan sestavy velmi rozdílní, skončili stejně. Každý z nich měl sedm hvězd.

A od těch dob, když je noc jasná a klidná, a když se zahledíte na oblohu k severu, můžete je spatřit, jak se tam prohánějí. Přinejmenším tam uvidíte jejich sedm hvězd.

Sedm hvězd

Naše veřejné kurzy

Všechny naše veřejně vyhlašované skupinové kurzy(ne tak firemní a individuální), a je jich 9, jsou určeny pro osoby dostatečně zdravé, zdatné a ve věku od 32 let. Kurzy sledují dvě metodicky odlišné linie, cestu Zeleného a Červeného draka, a jednu linii společnou, Dračí mysl. Každá linie obsahuje tři kurzy.

Cesta Zeleného draka

Tato cesta je určena těm, kteří s Taijiquan nemají žádné předchozí zkušenosti, nebo je mají pramalé. Předmětem výuky je Stará Yangova sólo sestava Taijiquan ( zkráceně SYS). Výuka je rozdělena do tří na sebe navazujících kurzů:

 1. SYS I.: prvních 41 figur sestavy
 2. SYS II.: dalších 89 figur sestavy
 3. SYS III. dalších 138 figur sestavy

Rozsah výuky každého kurzu je 20 lekcí po 90 minutách.

Podmínkou pro přijetí do navazujícího kurzu je prokazatelné zvládnutí obsahu výuky předchozího kurzu.

Cesta Červeného draka

Tato cesta je určena těm, kteří prokazatelně umí nějakou Taijiquan sólo sestavu, která obsahuje přinejmenším 24 figur. Na této cestě se nezdržujeme základy, je proto hodně rychlá. Předmětem výuky tohoto kurzu je Stará Yangova sólo sestava Taijiquan (SYS). Výuka je rozdělena do tří na sebe navazujících kurzů:

 1. SYS I.: prvních 41 figur sestavy
 2. SYS II.: dalších 89 figur sestavy
 3. SYS III. dalších 138 figur sestavy

Rozsah výuky každého kurzu je 10 lekcí po 90 minutách.

Podmínkou pro přijetí do navazujícího kurzu je prokazatelné zvládnutí obsahu výuky předchozího kurzu.

Cesta dračí mysli

Kurzy zde obsažené jsou určeny pro zelené i červené draky.

 • Taijiquan Qigong: optimalizované dýchání synchronizované s pohyby a vnitřním prožíváním, práce s vnitřními pocity a energií.
  Rozsah výuky je 12 lekcí po 60 minutách.
  Pro tento kurz nejsou nutné žádné kvalifikační předpoklady.
 • Taijiquan San Shou: pohyby zaměřené na vysoký vnější výkon (maximum energie za minimum času).
  Rozsah výuky je 12 lekcí po 60 minutách.
  Pro tento kurz nejsou nutné žádné kvalifikační předpoklady.
 • SYS Pro: dotažení celé Staré Yangovy sestavy do její kompletní trojjedinosti na profesionální úrovni.
  Rozsah výuky je 12 lekcí po 90-ti minutách.
  Pro přijetí do tohoto kurzu je podmínkou prokazatelné zvládnutí obsahu výuky všech ostatních kurzů (SYS I., II., III. + Taijiquan Qigong + Taijiquan San Shou).

Veřejné kurzy vyhlašujeme na tomto webu a na našich Facebookových stránkách. Na Facebooku také řešíme případné dotazy.

A co teď? Červenou, nebo modrou?